Szőke Melinda

Az Ayres terápia

 

Az Ayres terápia kifejlesztője Anna Jean Ayres (1920-1988) amerikai ergoterapeuta, aki a gyermeki fejlődést figyelembe véve fejlesztette ki metódusát.  

Az Ayres terápia (továbbiakban szenzoros integrációs terápia) két dologra hivatkozik. Az egyik egy neurológiai folyamat, amely az emberi test és a környezet érzeteit rendezi, és lehetővé teszi számunkra, hogy a testünket megfelelően tudjuk használni. A másik egy elmélet, mely szerint a viselkedés és a neuropszichológiai folyamatok között összefüggés van.

Ayres azt mondja, hogy a szenzoros integráció „a szenzoros információk szükség szerinti rendezése”, vagyis az érzékelt információk felhasználása a mindennapokban. Ahol ez az érzékelés sérül, ott van szükség a szenzoros integrációs terápiára.

 

Az Ayres terápia szerint az érzékelés a következő területeken sérülhet:

Regisztráció              vagyis az inger észrevétele. Ez egyrészt függ az inger intenzitásától, másrészt az ember ingerküszöbétől.

Moduláció                „a hangerőszabályzás”, a finomhangolás. Csak egy bizonyos intervallumban optimális az inger feldolgozása. Ezek  viselkedési, emocionális és szociális zavarokhoz vezet. (A hiperaktív gyerekek jó részének ezen a területen van problémája.)

Diszkrimináció         differenciálni, megkülönböztetni. Az érzőközpontok ingerületeinek az összehasonlítása, analizálása, tárolása és koordinálása történik az eddigi tapasztalatokkal. A mozgástervezés zavarához vezethetnek.

Praxis                        a cselekvés tervezése. Ez lehet apraxia, és diszpraxia. Az előbbi a tanult mozgásokban jelentkezik, az utóbbi esetében a mozgásokat nem tanulta meg.

A szenzoros integrációs zavarok diagnosztizálására a Dél-Kalifornia Szenzoros Integrációs Teszteket, a SIPT-et (Csak képzett szakember végezheti.) és különböző klinikai megfigyeléseket használnak. A tesztek alapján megállapított diagnózist figyelembe véve alakítják ki a terápiát.

A terápia legfontosabb ismertetőjegyei:

 • nem kényszer a gyereknek,
 • a termet a terapeuta úgy rendezi be, hogy a gyermek bármelyik feladatot választja ki, az számára hasznos és fejlesztő legyen,
 • a terapeuta partner a gyereknek az interakciók során, és segítséget ad, ha szükséges,
 • a terápia nem összefüggéstelen gyakorlatok sora, hanem jelentéssel bíró, a terapeuta által pontosan megtervezett cselekvés,
 • a gyermek és a terapeuta bízik egymásban,
 • gyerekközpontú és a gyermek által irányított (A gyermek belső motivációját használja ki.),
 • aktivitás keretén belül játékos és vidám cselekvés,
 • felébreszti a belső késztetést a kompetenciaérzés iránt (Kompetensnek, megfelelőnek érzi a reakcióját, mozgását az adott szituációban.)
 • olyan aktivitást kínál, ami a teljes testet igénybe veszi és erősíti a taktilis, proprioceptív, és vesztibuláris tapasztalatokat,
 • a terapeuta egy olyan szituációt teremt, ahol a gyerek lehetőség szerint a „megfelelő reakciót” alkalmazza.

A terápia elvei:

 • A terápia nem egyes képességek fejlődésorientáltan felépített fejlesztésére irányul, hanem az agy rendező funkcióinak javítására.
 • Kontrollált szenzoros ingereket használnak a „megfelelő reakció” kiváltására.
 • Minél több az önindította aktivitás, annál inkább javul az agy organizációja.
 • Öröm és vidámság.

A terápia hatására a gyermek nyitottabb lesz, boldogabb, magabiztosabb. Rendezett viselkedést mutat, örömmel tölti el a mozgás. Önként választ nehezebb feladatokat, jobban tud az adott célra koncentrálni. Elfogadja a kihívásokat, ezzel javul az önbizalma. A kezelések során önmaga kezdeményezi a cselekvéseket, a tervezést, és a variációkat. A többi gyermekkel is javul a kapcsolata.

Milyen esetben javaslom?

 • hiperaktivitás, viselkedészavar,
 • tanulási problémák,
 • autisztikus megnyilvánulások,
 • cerebrális parézis esetén

illetve, ha a következő kérdésekre igennel válaszol:

 •  Ha a következő kérdésekre igennel válaszol:
 • Gyermeke gyakran elesik, ügyetlen, tönkre teszi a játékait?
 • Egyáltalán nem játszik egyedül?
 • Hangos, vad, nehéz kordában tartani?
 • Vagy éppen extrémen visszahúzódó, nem játszik senkivel?
 • Nem hagyja magát simogatni, irtózik a homoktól, a finom érintésektől?
 • Az iskolában nehézségei vannak az írásban, olvasásban, számolásban?

Terápiára, felmérésre jelentkezés

Szómagyarázat:

CP (cerebrális paresis) - központi idegrendszeri sérülés

Ergoterápia - a görög ergein, csinálni, dolgozni, cselekedni igéből származik. A terápia abból indul ki, hogy a cselekvés az ember alapvető igénye, és önmagában gyógyító hatása is van.

Kapcsolódó linkek