FejlesztőHáz küldetése

 

Célok, feladatok:

A Fejlesztőházba járó gyermekek komplex vizsgálata majd célzott, folyamatos fejlesztése különböző terápiák egyidejű, optimális alkalmazásával. A fejlesztésre szükség lehet megkésettség, nehézség, zavar, akadályoztatás és sérülés miatt.
A terápiák során az adott napon biztonságot adó, empatikus környezetben való legoptimálisabb fejlődés elérése a szülő bevonásával.
Az érintett szülők szakmai támogatása, informálása, segítése. A gyermek útjának gondozása, ha szükséges továbbirányítása más intézmények felé.
Folyamatos szakmai konzultáció a belső teamben és a konzulens szakemberekkel. Az átjárhatóság biztosítása elsősorban az Újbudai Fejlesztőházon házon belül: terápiák és terapeuták között egyaránt, másodsorban a FejlesztőHázak között a gyermek fejlődését szem előtt tartva.
A pontos diagnózis felállításához kiépített szakmai kapcsolatrendszer biztosítása.
A FejlesztőHáz jó szakmai hírének öregbítése igényes előadásokkal, különböző, témába vágó konferenciákon, valamint az Újbudai FejlesztőHázban dolgozó terapeuták folyamatos továbbképzése, új információk házon belüli átadása.
Hosszú távú cél, hogy az Újbudai FejlesztőHáz egy helyszínen tudja tevékenységeit megvalósítani, melyben megfelelő tér, online adminisztrációs rendszer, modern eszközök állnának rendelkezésre. Recepció kialakítás, ahol központilag valósulna meg a szolgáltatás pénzügyi kiegyenlítése.
 

Koncepció:

Az Újbudai FejlesztőHázban tervezett éves munkaterv alapján munkacsoportok dolgoznak. Az éves munkaterv és munkaközösség augusztus végére összeáll a felelősök leosztásával. Az új szakemberek számára a beilleszkedésüket, segítő (mentori) programokkal támogatjuk. A magas minőségű munkát szupervíziós programmal biztosítjuk. Kollégák között fontos a jó kapcsolattartás,ennek elérése érdekében  többek között aktív messenger csoportot  és zárt levelező listát használunk. Visszatekintésekkel; beszámolókkal; munkaidőben történő szakmai és személyes megbeszélésekkel segítjük a hatékony munkát. A szülők számára őszi szülői fórumot tartunk, mely információátadás az adott terápiás forma mellé. Ezen túl személyes konzultációs lehetőséget és egy  adott időintervallumban telefonos konzultációt biztosítunk. Évente tartunk nyílt órát a szülők számára.
Az első vizsgálati vélemény alapján a terapeuta fejlesztési javaslatot dolgoz ki, ez alapján a legmagasabb szinten heti rendszerességgel foglalkozik a gyermekkel. A gyermek fejlődésétől és külső tényezőktől függően a fejlesztés változtatható, a szakmai team segítségével alakítható a gondviselő egyetértésével.
A FejlesztőHáz egyes protokolljainak diagnosztika szempontból való kialakításába bevonjuk a területi orvosokat, együttműködő szakembereket.
Lehetőség szerint a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi Fejlesztőházba járjon foglalkozásra. Amennyiben ott a fejlődése számára legoptimálisabb terápia nem érhető el, akkor ezt más házban is igénybe veheti. Amennyiben számára egyik FejlesztőHázban sem elérhető a terápia, akkor igyekszünk segíteni a továbbirányításban.
Évente írásbeli véleményt készítünk a gyermek fejlődéséről és a jövőbeni terápiás javaslatokról.
Panaszútat, konfliktuskezelési módszert alkalmazunk annak érdekében, hogy a problémák vagy kérdések ne lehetetlenítsék el, vagy ne akadályozzák a rendszeres, minőségi munkavégzésünket.


Formák és struktúrák

A különböző helyszíneken működő FejlesztőHázak jellemzően külön gazdasági szervezetek, anyagilag nem függnek egymástól. Ugyanakkor a FejlesztőHázak szakmai és a gazdasági kérdésekben egyeztetnek, a változtatások közös döntéseken alapulnak. Minden háznak van szakmai vezetője, valamint alkalmazotti és alvállalkozói státuszú munkavállalója.
A Fejlesztőház név és brend a Fejlesztőház Kft. tulajdona, melyet a többi helyszín használhat, a FejlesztőHázak operatív működtetésében eltérések adódhatnak, a küldetésben megfogalmazott célok mentén.
Társadalmilag felelős tulajdonosokként, szakemberek összefogásával létrehoztuk az ÉpKézLáb Alapítványt, mely elősegíti a gyermekek komplex fejlesztését, terápiáját az egyéni igényeknek megfelelően. Az alapítvány működése teljes mértékben szétválik a FejlesztőHáz tevékenységétől.