KÖZÖS UTUNK

Célok, feladatok

Az Óbudai FejlesztőHáz mint hálózat tagja tíz éves múltra tekint vissza. Az Óbudai FejlesztőHáz vezetője német nyelvterületen több éves tapasztalatot szerzett komplex terápiák egyidejű megvalósításában. Ezt a gyakorlatot követve, több éves előkészítést követően, a terapeuták gondos kiválasztásával kezdte meg a működését az Óbudai FejlesztőHáz. A fejlesztésre szükség lehet megkésettség, nehézség, zavar, akadályoztatás és sérülés miatt. Lehetőséget biztosítunk egészséges gyerekek tornáztatására, mozgás kultúrájának támogatására, mozgásfejlesztésére. Cél, hogy minden gyermek fejlődjön a számára optimálisan összeállított foglalkozások által, melynek alapja a szakmai tudás és szakmai alázat. Célunk, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki gyermek, gondviselő és terapeuta között. Törekszünk arra, hogy az állami intézményekkel folyamatos kapcsolatot ápoljunk, és célunk, hogy megismertessük velük a FejlesztőHázban elérhető terápiás módszereket, és a szakmai információkat. Célunk az Óbudai FejlesztőHáz jó szakmai hírének öregbítése. Hosszú távú cél, hogy a FejlesztőHáz egy olyan helyszínen tudja tevékenységeit megvalósítani, melyben különálló pihenő-konyha rész biztosítja a kollégák felkészülését és pihenését.

Koncepció:

A FejlesztőHáz hálózatán belül felhalmozódott gyakorlati tapasztalatot felhasználva segítjük a gyermekeket különböző terápiák – ha szükséges - együttes alkalmazásával. A számos terápia szakismerete - melyek nem a felületesség jegyei- és alapos alkalmazása biztosítja a teljes fejlődési lehetőséget. A terápiás folyamatot több területre kiterjedő összetett vizsgálat előzi meg, melyről pedagógiai vélemény készül. Munkatársaink leellenőrzött szakmai tudással rendelkeznek, ennek folytonosságát külső és belső specifikus továbbképzésekkel; hospitálási lehetőséggel, kiscsoportos szakmai műhelymunkákkal, mentorálási programmal biztosítjuk. A szakmai vezető figyelmet szentel arra, hogy a munkatársak a kompetenciahatárokat betartsák. Munkatársak között fontos a jó kapcsolattartás, ezt rendszeres kommunikációval érjük el. Visszatekintésekkel; beszámolókkal; munkaidőben történő szakmai és személyes megbeszélésekkel segítjük elő a hatékony munkát. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kollégák szakmailag megismerjék egymást, ezzel biztosítva azt, hogy a munkatársak szakmai bizalommal tudnak házon belül gyereket küldeni egymáshoz. A fejlesztés sikeressége a terapeuta és a szülők együttműködésén alapul, ennek eszköze az otthoni gyakorlás is, mely a terápia hatékonyságát növelheti. Szülői kérésre és/vagy a szakember javaslatára egyéni keretek között kontroll vizsgálat kérhető. Tanév végén részkontrollt biztosítunk csoportos keretek között. Felmerülő igény esetén megfigyeléseink alapján pedagógiai szakvéleményt írunk. Lehetőséget biztosítunk minden tanévben a szülők számára, hogy nyílt órán vegyenek részt. Nyitottak vagyunk más fejlesztési módszerek iránt is, valamint szülői kérésre a gyermek fejlesztésében résztvevő külsős szakemberrel szakmai egyeztetésre, egyéni konzultációs keretek között. Abban az esetben, ha a fejlesztő észrevétele alapján már nem elég hatékony a megkezdett terápia, akkor a szakember a gondviselővel egyeztetve más, a FejlesztőHázban nem elérhető fejlesztést is szívesen javasol. Lehetőség szerint a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi FejlesztőHázba járjon foglalkozásra. Amennyiben ott a fejlődése érdekében a számára optimális terápia nem érhető el, akkor ezt más házban is igénybe veheti. Amennyiben az előnyben részesített ház telített, tájékoztatjuk a szülőt a hálózaton belüli további lehetőségekről. Törekszünk arra, hogy lakhely változás miatti FejlesztőHáz váltás során a terápia folytonosságát biztosítsuk a hálózaton belüli másik FejlesztőHáznál. Abban az esetben, ha számára egyik FejlesztőHázban sem elérhető a terápia, akkor a fejlesztő igyekszik segíteni a továbbirányításban. Az Óbudai FejlesztőHáz jó szakmai hírének erősítése igényes előadások tartásával, a terapeuták rendszeres továbbképzésével, új információk házon belüli átadásával, továbbá a védőnői; Pedagógiai Szakszolgálattal és egyéb privát intézményekkel történő együttműködésével. Törekszünk a kerületi Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködésre és a gyermek fejlődése érdekében közös célok megfogalmazására.

Formák és struktúrák

Az Óbudai FejlesztőHáz szervezeti felépítése együttműködésre alapul, valamennyi résztvevő közösen viseli a felelősséget az együttműködés formájáért és módjáért. A FejlesztőHázak közös megegyezés alapján több, eltérő operatív működésű, önálló gazdasági szervezetként működnek, így az Óbudai FejlesztőHáz is. A FejlesztőHázak szakmai és a gazdasági kérdésekben egyeztetnek, közös döntéseket hoznak.