Mozgásfejlesztés a FejlesztőHázban

Akiket várnak a csoportok:

  • ügyetlenebbnek, lassúbbnak mondott gyermekek
  • iskolaelőkészítős gyermekek
  • mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekek
  • gyermekek mozgáskoordináció és/vagy egyensúlyzavarral
  • hyperaktív gyermekek
  • Figyelem és/vagy viselkedészavarral küzdő gyermekek
  • Tanulási problémákkal, részképességzavarokkal küzdő gyermekek
  • Beszédproblémás gyermekek
  • Mozgássérült gyermekek
  • Egyedi fejlődésmenetű gyermekek: autizmus, értelmi akadályozottság…

A mozgásfejlesztő foglalkozások anyaga az agyi funkciók serkentését állítja a középpontba Dr. Porkolábné Balogh Katalin programjának továbbfejlesztése alapján, melyet Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde dolgozott ki.

Minden funkció (testséma, téri orientáció…) fejlesztése jelen van minden korcsoportban, csupán a nehézségi szintek, célok eltérők. Pl: a 3-5 éves gyermekeknél az alaklátás fejlesztése annyit tesz, hogy körformát futnak körül, az 5-7 éveseknél már hurokvonal követése a cél.

Lényeges szempontja a foglalkozásoknak, hogy a gyermekek térben mozognak (általában tornateremben), ahol észlelik saját helyüket, testük és a tárgyak viszonyát. Saját tapasztalatuk által szerzik meg az iskolához elengedhetetlen tudást!

Kitüntetett szerepet kap még a verbális fejlesztés (beszéd észlelés, értés…), melyek sok esetben a mozgássorok ritmusát is adják (mondókák, énekek). Az irányok és testrészek nevei is mozgással egybekötve vésődnek be a leghatékonyabban, melyek a későbbiekben elengedhetetlenek az olvasás, írás megtanulásához.

A foglakozásokon a tornaterem eszköztára mellett használunk még nagy füles labdákat, szalagot, gördeszkát, nagy ejtőernyőt, pálcákat, lábnyomokat.

A mozgásprogram alkalmazható az óvodai prevencióban és iskolai intenzív fejlesztő és korrekciós módszerként egyaránt a 3-8 éves korosztály minden gyermeke számára személyre szabott tervezéssel.

Emellett a módszer mellett alkalmazzuk még az Ayres terápiát. A Szenzoros Integrációs Terápiát Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus dolgozott ki. Módszerének lényege, hogy az idegrendszer megfelelő érettsége különböző egyensúlyi és érzékszervi ingerekkel érhető el. Fejlesztő eszközei a hinták, billenő lapok, matracok, egyensúlyi játékok.

A programunk menete :

Megállapítjuk, hogy kiknek milyen fejlesztésre van szükségük és kialakítjuk a csoportokat. (Ayres terápia vagy mozgásfejlesztő, részképességfejlesztő foglalkozás)

A csoportlétszám 8-10 fő (Ayres terápián 3-4 fő), a gyerekek életkora nagyjából megegyező.

A csoportok általában hetente egyszer vesznek részt az órákon.

A szülők folyamatosan szóban értesülnek az órák menetéről.

Az órák mindig jókedvűen sok mozgással, játékkal telnek, ahol a gyerekek észrevétlenül is sokat tanulnak.

Fél év elteltével kontroll vizsgálatot végzünk, melyen megállapítjuk, hogy mely részképességek területén szükséges még a fejlesztés.

Az év végi kontroll vizsgálat alapján nyári feladatokat adunk a gyerekeknek (ami csakis játékos, mozgásos feladatból áll)

A fejlesztésekre előjelentkezés szükséges!